Лабораторія з досліджень регіонального розвитку, соціальних та політичних проблем будівельного комплексу

Назва наукового підрозділу
Лабораторія з досліджень регіонального розвитку, соціальних та політичних проблем будівельного комплексу

Керівний склад наукового підрозділу
Науковий керівник – д.пол.н., проф., Перегуда Євген Вікторович;
Завідувач лабораторії – к.пол.н. Баєва Юлія Євгенівна.

Штатний склад наукового підрозділу
Штат лабораторії складається з 6 працівників, в т.ч. 3 доктора політичних наук, професора, 2 кандидата політичних наук, 1 технік.

Напрями науково-дослідних робіт
- регіональна політика в європейських та пострадянських країнах;
- соціально-політичне середовище розвитку будівельного комплексу;
- децентралізація як механізм забезпечення розвитку регіонів;
- просторовий розвиток територіальних громад та регіонів;
- правове забезпечення розвитку будівельного комплексу та територіального планування;
- політика енергоефективності та енергозбереження як чинник національної консолідації України.

Науково-дослідні роботи, що можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій
- аналіз законодавчих та нормативно-правових актів, підготовка реферативних оглядів;
- підготовка пропозицій до проектів регіонального розвитку;
- розробка інвестиційних паспортів регіонів;
- розробка проектів міжрегіонального співробітництва та співробітництва територіальних громад;
- інформаційно-аналітичний супровід реалізації інвестиційних проектів;
- проведення соціологічних опитувань, систематизація їх результатів, розробка рекомендацій;
- організація іміджево-рекламних кампаній у засобах масової інформації;
- проведення науково-практичних конференцій, круглих столів.

Перелік прикладних досліджень, які виконуються на актуальний момент
- №0117U004844 «Моделі національної консолідації України (на прикладі політики енергоефективності та енергозбереження»).

Науково-методична та освітня діяльність
- наукова концепція взаємодії центральних та місцевих органів державної влади України в умовах здійснення політики модернізації;
- теоретичні підвалини політологічної концепції політики енергоефективності та енергозбереження;
- концепції будівельного права та містобудівного права;
- схеми співробітництва регіональних асоціацій підприємців з держадміністраціями Київської, Хмельницької, Херсонської областей;
- рекомендації щодо вдосконалення роботи Центру надання адміністративних послуг у Миргороді;
- методичні матеріали з проекту “Відкрита Полтавщина: програма залучення інститутів громадянського суспільства до Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”;
- пропозиції до Регіональної Стратегії „Полтавщина – 2020”;
- регіональний круглий стіл «Національний діалог: долаючи минуле, переживаючи теперішнє, будуючи майбутнє».

У навчально-методичній та освітній діяльності лабораторія здійснює:
- впровадження нових навчальних дисциплін «Політична символізація в архітектурі», «Соціологія архітектури», «Адміністративне право», «Господарське право», «Трудове право», «Договірне право» тощо);
- розробку та видання навчально-методичної літератури;
- підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації.

Наукові публікації співробітників лабораторії за період виконання бюджетних тем:
- 6 монографій;
- 56 статей у наукових виданнях, з них 35 – у виданнях, які індексуються наукометричними базами даних (Scopus, Elsevier, Index Copernicus, GoogleScholar, РИНЦ та ін.);
- близько 50 опублікованих доповідей, виступів на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, в т.ч. на XXIII Конгресі Міжнародної Асоціації політичної науки.

Навчально-методичні публікації: - 4 підручники та навчальні посібники, з них 3 – рекомендовані МОН України;
- методичні вказівки, рекомендації, конспекти лекцій тощо.

Міжнародна діяльність
У міжнародній сфері лабораторія співпрацює з:
- кафедрою політичної науки, публічного адміністрування та неприбуткового менеджменту Університету Штату Тенесі Chattanooga (США) у галузі дослідження регіональної політики та розвитку парламентаризму. Результати співпраці – спільні наукові доповіді на міжнародних конгресах, наукові записки, наукові статті, монографії;
- кафедрою політичних систем та політичних комунікацій Інституту політології Зеленогурського університету у галузі дослідження мовної політики, проблем посткомуністичної трансформації тощо. Результати співпраці – проведення науково-практичних конференцій, наукові статті, видання монографій.

Основні партнери
- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
- Івано-Франківська обласна державна адміністрація;
- Управління внутрішньої політики Київської обласної державної адміністрації;
- відділ правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;
- Аналітичний центр „Бюро економічних та соціальних досліджень” (Полтава);
- ТОВ „Київінвестпроект”.

Контактна інформація
Тел. (044)241-55-66; (044)241-55-73
E-mail: istoriak@ukr.net; yevgennn@ukr.net

Back to top
-->