Випробувальний центр будівельних конструкцій

 • Назва наукового підрозділу
 •  Випробувальний центр будівельних конструкцій (ВЦБК)

 • Структурна схема діяльності ВЦБК
 • Керівник наукового підрозділу
 • Директор – к.т.н., доц. Бєлов Ігор Дмитрович

 • Штатний склад наукового підрозділу
 • Штат наукового підрозділу складається з 10 працівників, в т.ч. 1 провідний науковий співробітник, 2 старших наукових співробітника, 4 молодших наукових співробітника; 2 провідних фахівця, 1 фахівець І кат.

 • Напрями науково-дослідних робіт
 • Проведення комплексних експериментальних і теоретичних досліджень будівельних конструкцій, їх вузлів і фрагментів, каркасів будівель і споруд та їх моделей. 

  Здійснення науково-дослідницьких робіт з метою підвищення науково-технічного рівня експериментальних випробувань будівельних конструкцій, виробів, будівель та споруд, а також удосконалення методів та засобів випробувань будівельних конструкцій та виробів.

  Впровадження експериментальних випробувань в навчальний процес Київського національного університету будівництва та архітектури шляхом навчання студентів, проведення стажування і підвищення кваліфікації викладачів університету, інженерів та науково-технічного персоналу. Одночасно Випробувальний центр будівельних конструкцій є базою для проведення науково-дослідних робіт аспірантів та докторантів університету.

  Виконання науково-дослідних робіт за держбюджетною та господарсько-договірною тематикою, у тому числі у рамках спільних європейських проектів, що фінансуються Європейським Союзом.

 • Науково-дослідні роботи, що виконуються та можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій
 • Науково-дослідні, сертифікаційні та контрольні випробування будівельних матеріалі, виробів та конструкцій

  - Планування та проведення чисельних експериментів із застосуванням сучасних програмних комплексів і пакетів прикладних програм як вітчизняного, так і закордонного виробництва.

  - Проведення досліджень і випробувань будівельних конструкцій за теплотехнічними показниками і будівельних матеріалів за теплофізичними характеристиками. 

  - Сертифікаційні випробування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

  Обстеження виробництва та аудит якості будівельної продукції матеріалів, з’єднань та конструкцій

  Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій.

  Проектування та розробка робочої документації

  - Розробка робочої документації по підсиленню і реконструкції будівель і споруд.

  - Розробка архітектурно-будівельної частини проектів нового будівництва.

  Роботи по підсиленню існуючих будівель та споруд, які зазнали пошкодження протягом експлуатаційного періоду або через перепланування, надбудову поверхів, розміщення нового технологічного обладнання тощо.

 • Науково технічні послуги
 • Науково-технічний супровід та моніторинг будівельних об’єктів на всіх етапах зведення та експлуатації.

  Паспортизація будівель і інженерних споруд.

  Участь у роботах зі стандартизації методів та засобів випробувань, а також розробка нормативно-технічних та організаційно-методичних документів на програми та методики випробувань.

  Розробка нормативної документації, державних стандартів, технічних умов тощо.

 • Перелік прикладних досліджень, які виконуються
 • Випробувальний центр будівельних конструкцій здійснює наукові дослідження прикладного характеру за напрямом: «Розвиток конструктивних форм каркасів будівель комплектного постачання, виготовлених із тонкостінних холодногнутих профілів». Аналіз існуючих методів, методик, теоретичних розробок, програмних комплексів, літературних джерел з розрахунку і проектуванню конструкцій із тонкостінних холодногнутих профілів. 

  Дослідження та вивчення впливу попереднього напруження (на бетон) криволінійної арматури на міцність та тріщиностійкість вузлів монолітних рам та нерозрізних балок.

  Дослідження міцності, деформативності та тріщиностійкості сталефібробетонних плит при повторних навантаженнях.

  Визначення напружено-деформованого стану і характеру руйнування залізобетонних плит, армованих сталевим профільованим настилом; оцінювання ефективності нових конструктивних рішень анкерування.

  Розробка та дослідження робочих параметрів та режимів мобільної віброустановки для виготовлення контрольних зразків бетону із заданими технологією характеристиками.

 • Інформація про виконання державних цільових програм
 • Випробувальним центр будівельних конструкцій приймає участь у виконанні державних цільових програм співпрацюючи з такими профільними організаціями: Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, Інститут електрозварювання ім. Е. О. Патона, Інститут «Укрметртестстандарт», Державне підприємство «Науково-технічний центр ОВ «БудЦентр».

 • Науково-методична та освітня діяльність
 • Випробувальний центр будівельних конструкцій здійснює науково-методичну та освітню діяльність шляхом опублікування співробітниками ВЦБК монографій, підручників та навчальних посібників, методичних розробок, статей у фахових виданнях ВАК України та інших збірках наукових праць. 

  Підручники та навчальні посібники:

  Кліменко В. З., Бєлов І. Д. Випробування та обстеження будівельних конструкцій і споруд. – Київ: Основа, 2005.

  Пермяков В. О., Бєлов І. Д. Металеві конструкції ферми. – Київ: КНУБА, 2006.

  Пермяков В. О., Нілов О. О., Шимановський О. В., Бєлов І. Д., Лавріненко Л. І., Володимирський В. О. Металеві конструкції. – Київ: Сталь, 2010.

  Бабічев П. Є., Бєлов І. Д. Підсилення та реконструкція будівельних металевих конструкцій / Методичні рекомендації до курсового і дипломного проектування. – Київ, КНУБА, 2005.

  Інші наукові публікації:

  Бєлов І. Д., Глітін О. Б., Юрченко В. В., Дєдов О. П., Джаубаєв М. М. Випробування конструкції ферми із гнутих тонкостінних елементів відкритого профілю // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського. – Випуск 3, 2009. – К.: Вид-во «Сталь», 2009. – С. 136-145.

  Бєлов І. Д., Юрченко В. В. Розробка та впровадження ефективних конструкцій будівель із тонкостінних холодногнутих профілів: сучасний стан проблеми та програма досліджень // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць. Випуск 20. – Рівне, 2010. – C. 364-369.

  Бєлов І. Д., Юрченко В. В. Про перевірку стійкості центрально-стиснутих стержнів з одиночних тонкостінних холодногнутих профілів відкритого перерізу // Металеві конструкції, т. 16. – 2010. – № 4. – УАМК, ДонНАБіА. – С. 239-250.

  Готується до видання друга редакція виправленого та доповненого підручника «Випробування та обстеження будівельних конструкцій і споруд» за новою назвою «Випробування конструкцій, обстеження та моніторинг будівель і споруд» авторів Кліменко В.З. і Бєлов І.Д.

 • Міжнародна діяльність
 • Випробувальний центр будівельних конструкцій входить до асоціації європейських науково-дослідних та освітніх організацій в галузі металобудівництва METNET. В рамках асоціації METNET Випробувальний центр будівельних конструкцій щільно співпрацює з іншими випробувальними лабораторіями, включаючи закордонні центри та організації, щодо обміну новими теоретичними розробками і результатами експериментальних досліджень будівельних конструкцій. Як член асоціації METNET ВЦБК приймає активну участь у її роботі на щорічних конференціях і семінарах з метою розробки спільних міжнародних проектів, що фінансуються як Європейським Союзом в рамках Європейських рамкових програм, так і іншими фондами.

  ВЦБК регулярно виконує сертифікаційні випробування несучих та огороджувальних конструкцій на замовлення компанії RUUKKI (м. Гельсінкі, Фінляндія), проводить випробування нових типів конструкцій та здійснює експертизу проектних рішень каркасів металевих будівель і споруд на замовлення компанії ASTRON Buildings S.A. (м. Діекірш, Люксембург).

 • Контактна інформація
 • Україна, 03680, Київ, проспект Повітрофлотський, 31

  Тел. /044/ 244-96-65

  Факс /044/  248-49-10

  E-mail: vcbk@ukr.net

Back to top
-->