Науково-дослідна робота студентів

На сьогоднішній день в Київському національному університеті будівництва i архітектури склалася система організації науково-дослідної роботи студентів як складової професійної підготовки, яка спрямована на формування і реалізацію творчих здібностей майбутніх фахівців. Наукова діяльність студентів в університеті здійснюється за трьома основними напрямами:

  • науково-дослідна робота, яка є невід’ємним елементом навчального процесу і є обов’язковою для всіх студентів;
  • науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним процесом;
  • науково-організаційні заходи: конференції, конкурси, олімпіади тощо.

Організацію науково-дослідної роботи студентів здійснюють на таких рівнях:

  1. Організація та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, контроль за виконанням наказу.
  2. Організація та проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, контроль виконання наказу.
  3. Проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Згідно наказів МОН).
  4. Відзначення переможців грамотами, призами.
  5. Участь у проведенні конференцій, семінарів.

Студентські наукові гуртки (на рівні факультетів і кафедр) – здійснюють роботу згідно затверджених на засіданнях кафедр планів. На засіданнях гуртків розглядаються теоретичні питання та проводяться прикладні наукові дослідження згідно напрямів науково-дослідної роботи кафедри. За результатами досліджень, під керівництвом викладачів або самостійно, студенти публікують тези доповідей та статті у наукових виданнях, беруть участь у наукових конференціях, семінарах.

Студенти Київського національного університету будівництва i архітектури, починаючи з третього курсу, залучаються до виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, міжнародних проектів. Під час виконання бакалаврської та магістерської роботи, студенти спілкуються з науковими співробітниками, знайомляться із сучасними напрямками науки, а різноманітні конференції, Конкурси та Олімпіади як в університеті так, і за його межами підбивають підсумки такої творчої роботи.

Ефективно працюють студентські наукові гуртки, клуби за інтересами, проблемні групи, науково-інформаційні бюро. З метою розширення кругозору та постійної підтримки зв’язків з фахівцями вітчизняних та іноземних підприємств, відомих компаній регулярно проводяться тематичні лекції, наукові семінари, майстер-класи, літні школи, тренінги тощо.

Наказ Міністерства освіти і науки України №1410 від 13.12.2012р.
Наказ Міністерства освіти і науки України № 605 від 18.04.2017р.
Наказ Міністерства освіти і науки України №1364 від 10.10.2017р.
Наказ Міністерства освіти і науки України №1572 від 06.12.2017р.
Наказ Київського національного університету будівництва і архітектури №378 від 27.10.2017р.
Наказ Київського національного університету будівництва і архітектури №119/4 від 19.12.2017р.
Наказ Київського національного університету будівництва і архітектури №442 від 19.12.2017р.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.08.2018р. №902 "Про підсумки всеукраїнської студентської олімпіади 2017-2018 навчального року"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018р. №1010 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р.»
Наказ Київського національного університету будівництва і архітектури від 23.10.2018р. №414

Back to top
-->