Науково-дослідна лабораторія «Проблем будівництва та архітектури агропромислового комплексу»
— НДЛ БААПАК

 • Науково-дослідна лабораторія « Проблем будівництва та архітектури агропромислового комплексу» — НДЛ БААПАК
 • Створена за наказом ректора № 74/4 від 03/07/2017 р.

 • Керівництво наукового підрозділу:
 • Науковий керівник лабораторії – д.т.н., проф. – Осіпов Олександр Федорович
  Завідувач лабораторії – к.т.н., доц. - Чертков Олег Юрійович

 • Штатний склад наукового підрозділу:
 • Керівництво:
  науковий керівник;
  завідувач.
  Відділи:
  - науково-технічних досліджень (генерації знань);
  - консультаційно-експертний відділ;
  - підтримки навчального процесу (методичне супроводження освіти і професійної підготовки, перепідготовки кадрів);
  - нормативно-правової та інформаційної підтримки управління і регулювання в будівельному комплексі АПК.

 • Напрями науково-дослідних робіт
 • 1. Наукові дослідження, що виконуються за наступними напрямами:
  розробка технології та організації будівельного виробництва;
  дослідження архітектурних та конструкторських рішень;
  розробка комплексних ресурсоенергозберігаючих, екобезпечних технологій в архітектурі, будівельній інженерії та суміжних галузях.

  2. Супровід отриманих результатів і практичне впровадження сучасних підходів і методів в агропромисловому та сільськогосподарському будівництві.

  Співробітники підрозділу мають кваліфікаційні сертифікати на виконання наступних робіт:
  - інженерно-будівельне проектування у частині технології будівельного виробництва;
  - інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості;
  - технічне обстеження будівель і споруд;
  - інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації;
  - технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки).

 • Науково-методична та освітня діяльність
 • В результаті співпраці науковців та студентів будівельного та архітектурного факультетів:

  Створено «Динамічний класифікатор (багаторівневий) агропромислових будівель та споруд – «Класифікатор Черткова»;

  - Виконані роботи з розробки (більше 40 комплексних будівельних процесів та робіт) функціональних описів робіт для будівництва центру з продаж та сервісу автомобілів;

  - За допомогою створеного співробітниками лабораторії способу їх деагрегатизації комплексу об’єктів будови та комп’ютерної програми Microsoft Project розроблено календарний план будівництва комплексу будівель з двох- та трьохсекційних будинків зведеного кошторису;

  - За допомогою застосування способу деагрегатизації та комп’ютерної програми XMind 8 Pro створена «Ієрархічна (деровидна) схема будівництва елеваторного комплексу на 50 тисяч тон зберігання та обробки зерна різних типів» та за допомогою програми Microsoft Project розроблено календарний план будівництва комплексу.

 • Фото 1: Завідувач лабораторії Чертков О.Ю.
 • Фото 2: розгляд керівником лабораторії пропозицій, щодо виконання дипломних проектів та магістерських робіт за реальним проектом будівництва елеваторного комплексу.
 • Науково-дослідні роботи, що можуть виконуватися для сторонніх організацій
 • BUILDING COMMISSIONING FINISH
  організація процесу введення в експлуатацію комплексів будівництва (окремих будівель та споруд)

   на завершаючих етапах будівництва формалізація огляду та інтеграція всіх очікувань від проекту під час планування, проектування, будівництва та фази заселення шляхом:
  • перевірки функціональних та експлуатаційних характеристик;
  • контролю за підготовкою документації (документування) для експлуатуючої організації та сервісних операторів.
  BUILDING COMMISSIONING START
  теж саме, але на етапах передінвестиційної або передконтрактної підготовок до виконання будівельних проектів.

 • Контактна інформація
 • 03680, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 31, к. 4103
  Тел.: +380503107663; +380672401233; +380442454852; +380503836504
  Е-mail: chertoleg@live.com, chertoleg1954@gmil.com

  Back to top
  -->