Перелік спеціалізованих Вчених рад для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня в КНУБА

Шифр ради Шифр та найменування спеціальності

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь

Голова ради та вчений секретар Термін повноважень
Д 26.056.01 05.13.06 - інформаційні технології
05.13.22 - управління проектами і програмами
технічні Міхайленко Віктор Мефодійович
Цюцюра Микола Ігорович
до 14.06.2019
Д 26.056.02 18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам'яток архіт.
18.00.02 - архітектура будівель та споруд
18.00.04 - містобудування та ландшафтна архітектура
архітектура Панченко Тамара Федотівна
Лещенко Неля Арсентіївна
до 22.12.2020
Д 26.056.03 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)
технічні економічні Куліков Петро Мусійович
Бондар Олена Анатоліївна
до 07.07.2019
Д 26.056.04 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла
05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди
05.23.17 - будівельна механіка
технічні Баженов Віктор Андрійович
Михайловський Денис Віталійович
до 31.12.2019
Д 26.056.05 05.23.02 - основи і фундаменти
05.23.05 - будівельні матеріали та вироби
21.06.01 - екологічна безпека
технічні Кривенко Павло Васильович
Суханевич Марина Володимирівна
до 31.12.2019
Д 26.056.06 05.01.01 - прикладна геометрія, інженерна графіка
05.01.03 - технічна естетика
технічні Плоский Віталій Олексійович
Бондар Олена Анатоліївна
до 22.12.2020
Д 26.056.07 05.23.03 - вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
05.23.04 - водопостачання, каналізація
технічні Волошкіна Олена Семенівна
Довгалюк Володимир Борисович
до 31.12.2019
Д 26.056.08 05.05.02 - машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій
05.05.04- машини для земляних, дорожніх і лісотехн. Робіт
технічні Назаренко Іван Іванович
Ручинський Микола Миколайович
до 21.12.2018
Д 26.056.09 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія
05.24.04 - кадастр та моніторинг земель
05.23.20 - містобудування та територіальне планування
технічні Войтенко Степан Петрович
Ісаєв Олександр Павлович
до 30.11.2018
Back to top
-->