Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки

Рік заснування: 2003
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ N 6033 від 05.04.2002
Фахова реєстрація у ВАК України: Збірник віднесено до наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Бюлетень ВАК України N 8, 2004 р.)
Галузь науки: технічні науки
Періодичність: 2 випуски
на рік
Мова видання: українська, російська
Засновник: Київський національний університет будівництва і архітектури
Головний редактор: Олійник Олександр Якович, член-кореспондент
НАН України
Заступник головного редактора: Кравчук Андрій Михайлович, доктор технічних наук, професор
Відповідальний секретар: В.Ф. Малько
Заступник
відповідального секретаря:
Т.В.Аргатенко
Члени редколегії: М.М.Гіроль, Б.М. Ємельянов, С.І. Криль, І.Т. Прокопчук, А.В. Мішин, В.Л. Поляков, В.Я. Савенко, І.М. Таварткіладзе, В.О. Терновцев, А.М. Тугай(член-кореспондент НАПН України), В.М. Удод, П.Д. Хоружий, О.М. Яхно
Представлення в системах реферування: видання відображається в реферативній базі даних “Україніка
наукова”
Адреса редакції: Київський національний університет будівництва і архітектури
Повітрофлотський просп., 31, Київ-37, Україна, 03037
Тел.: (044) 245–48–34
Архів номерів: Подивитися на сайті
Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського
Back to top
-->