Теорія і практика будівництва

Рік заснування: 2002
Проблематика: висвітлення моделювання робочих процесів будівельних машин і технологічного обладнання; землерийних, дорожніх, піднімально-транспортних та меліоративних машин; автоматизації та інформаційних технологій; наукових досягнень у галузі розвитку
теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп’ютерних систем, інформаційних технологій в управлінні підприємствами, програмами та проектами
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5921 від 11.03.2002
Галузь науки: технічні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська
Засновник: Київський національний університет будівництва і архітектури; Українська академія наук
національного прогресу
Головний редактор: Назаренко Іван Іванович, доктор технічних наук
Заступник головного редактора: Карапузов Є.К., кандидат технічних наук; Снісаренко В.І., доктор технічних наук
Відповідальний секретар: Терновий Віталій Іванович, кандидат технічних наук
Члени редколегії: Друкований М.Ф.,д-р техн. наук; Дудар І.Н., д-р техн. наук; Дьомін М.М., д-р архітектури; Ємельянова І.А., д-р техн. наук; Єсипенко А.Д., д-р техн. наук; Кіслов В.В., д-р техн. наук; Кривенко П.В., д-р техн.наук; Лівійський О.М., д-р техн. наук; Менейлюк О.І., д-р техн. наук; Оніпко О.Ф., д-р техн. наук; Ратушняк Г.С. канд. техн. наук; Сабалдир В.П., канд. техн. наук; Савицький М.В. , д-р техн. наук; Смірнов В.М., канд. техн.наук; Соха В.Г., канд. техн. наук; Тугай А.М. , д-р техн. наук; Ушацький С.А., д-р екон.наук; Хмара Л.А., д-р техн. наук; Черненко В.К., д-р техн. наук; Штолько В.Г., д-р архітектури
Адреса редакції: Київський національний університет будівництва і архітектури
просп. Повітрофлотський, 31, Київ, Україна, 03680
Тел.: (044) 241-55-48
Архів номерів: Подивитися на сайті
Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського
Back to top
-->