Науково-дослідна лабораторія чисельних методів в геотехніці

Науковий керівник лабораторії Чисельних методів в геотехніці

Назва наукового підрозділу
Науково-дослідна лабораторія Чисельних методів в геотехніці

Керівний склад наукового підрозділу
Науковий керівник – д.т.н., проф., завідувач кафедри основ і фундаментів КНУБА, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії Будівництва України Бойко Ігор Петрович
Завідувач лабораторії – Сахаров Володимир Олександрович
Науковий керівник лабораторії Чисельних методів в геотехніці, д.т.н., професор Бойко Ігор Петрович

Штатний склад наукового підрозділу

 • доктор технічних наук , професор – 3;
 • кандидати технічних наук, доценти – 4;
 • без ступеня 7.

Напрями науково-дослідних робіт

 • розробка методів імітаційного моделювання за комп`ютерною технологією та дослідження взаємодії елементів системи «ґрунтова основа – фундамент надземні конструкції» на всіх етапах навантаження з урахуванням процесів нелінійного деформування їх матеріалів;
 • дослідження природних і техногенних зсувних явищ на території Українита розробка методів розрахунку стійкості з використанням комп’ютерної техніки з врахуванням дії підземних і поверхневих вод (активних і пасивних факторів їх утворення);
 • розробка методів розрахунку фундаментів неглибокого закладання та пальових фундаментів на просідаючих основах;
 • моделювання роботи підпірних стінок у складних інженерно-геологічних умовах із використанням сучасних числових та аналітичних методик їх розрахунку;
 • експериментальні та числові дослідження взаємодії  фундаментів з основами з урахуванням жорсткості конструкцій, а також реконструкції;
 • розробка автоматизованої системи наукових досліджень (АСНД) «VESNA», модулів надбудови та інтерфейсних засобів для науково-дослідної роботи та навчального процесу. Реалізація теоретичних підходів базується на використанні сучасних математичних досягнень, застосуванні елементів тензорного аналізу, використанні передових бібліотек програмних засобів та алгоритмів для розв’язання системи рівнянь високого порядку.

Науково-дослідні роботи, що можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій:
Колектив лабораторії плідно працює над розробкою раціональних інженерних захисних та фундаментних конструкцій, а також приймає активну участь при вирішенні задач фундаментобудування в складних інженерно-геологічних умовах.

Науково-дослідні роботи, що виконуються:

 • розробка і обґрунтування моделі ґрунтового середовища, що враховує особливості деформування ґрунтів при дії статичних і динамічних навантажень для розв’язання задач механіки суцільного середовища;
 • розробка нових алгоритмів розв’язку динамічних задач,
 • розробка методики моделювання взаємодії елементів системи «ґрунтовий масив – захисні конструкції – морське середовище» під дією морських хвиль та дослідження впливу інженерних захисних конструкцій на напружено-деформований стан елементів системи;
 • створення нової методики екологічного захисту прибережної зони на основі моделювання взаємодії елементів системи «ґрунтовий масив – захисні конструкції – морське середовище» під дією морських хвиль.
 • створення нової методики моделювання для розробки методів розрахунку інженерних заходів для зменшення взаємного впливу сусідніх багатоповерхових будівель при дії сейсмічних навантажень в сейсмічно-небезпечних районах.

Науково-технічні послуги:
Розробка засобів та методів розрахунку взаємодії елементів системи "грунтова основа-фундамент-будівля" при дії сейсмічних навантажень, що забезпечують підвищення надійності і зниження матеріалоємності проектних рішень

Результати наукових досліджень (загальні):
Комплексний підхід до вирішення проблем будівництва, що використовується в підрозділі, дає можливість підвищити рівень проектування будівель і споруд шляхом коректного врахування взаємодії елементів системи «ґрунтова основа – фундамент – надземні конструкції», а також дозволяє проводити розробку раціональних інженерних конструкцій, що сприяє підвищенню економічного розвитку будівельної галузі.

Перелік фундаментальних досліджень, які виконуються:

 • Проект підпірних стін та застінного дренажу на об'єкті будівництва житлових будинків з об’єктами соціально-громадського призначення по вулиці Кожум'яцькій у Подільському районі м. Києва»;
 • Дублюючі розрахунки напружено-деформованого стану елементів системи «ґрунтова основа – фундамент будівля» для визначення перерозподілу внутрішніх зусиль в фундаментних конструкціях на об'єкті будівництва житлових будинків з об'єктами соціально-побутового призначення, підземним паркінгом по бульвару Дружби Народів у Печерському районі м. Києва;
 • Розробка проекту протизсувних заходів по укріпленню зсувонебезпечного схилу на об’єкті будівництва житлового комплексу з підземним паркінгом та вбудованими приміщеннями у кварталі поміж вулицею Мічуріна та провулком Бастіонним у Печерському районі м.Києва»;
 • Науково-технічний супровід завершення проектування та будівництва Другої нитки головного міського каналізаційного колектора в м. Києві.
Науковий керівник -д.т.н., професор Бойко І.П.

Перелік прикладних досліджень, які виконуються:
«Наукове обґрунтування застосування енергоефективних екосистем інженерного захисту територій морського узбережжя». Науковий керівник роботи – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри основ і фундаментів КНУБА, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії Будівництва України, Бойко Ігор Петрович

 • Проект пальового поля, що був розробленийдля стартового комплексу космодрому «Алкантара» (КНУБА, ДП Міністерства Оборони України "Центральний проектний інститут"
 • Експериментальні дослідження фундамсентів нового безпечного безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС (КНУБА, СП "Новарка")
 • Науково-технічний супровід завершення проектування та будівництва Другої нитки Головного міського каналізаційного колектору
 • Утримуючі конструкції на об’єкті будівництва житлово-офісного комплексу з паркінгом
 • Науково-методична та освітня діяльність:
  Результати досліджень НДЛ ЧМГ увійшли в окремі розділи лекційних курсів для магістрів.

  Міжнародна діяльність:

  • Організація Міжнародної конференції «Challengesin Geotechnical Engineering» (Проблеми геотехніки), яка проводиться в рамках міжнародної співпраці Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) та Університету Зеленої Гури (Universytet Zielenogorski) при співпраці з Українським Товариством з Механіки Ґрунтів, Геотехніки та Фундаментобудування (Ukr SSMGFE) та під егідою Міжнародної Асоціації Механіки Ґрунтів та Геотехніки (ISSMGE). Метою конференції є підвищення науково-технічного рівня у вирішенні геотехнічних питань. Результати досліджень колективу підрозділу висвітлюються під час доповідей на Міжнародних конференціях«Challengesin Geotechnical Engineering».
  • Співробітництво з "Алкантара Циклон Спейс" (Бразилія) на тему будівництва споруди стартового комплексу космодрому «Cyclone 4». В результаті було запропоноване нове пальове поле з отриманням  економічного ефекту 235 235 грн. Прийняте рішення реалізовано на будівельному майданчику.
  • Співробітництво з СП "Новарка" (Франція). Проведення спільних науково-технічних дослідних робіт для обґрунтування раціональних технологій та конструкції буроін’єкційних паль для будівництва нового укриття (конфайменту).

  Основні партнери:
  Фахівці науково-дослідної лабораторії числових методів в геотехніці були залучені до робіт на об’єктах, що мають національне та міжнародне значення з такими організаціями, як: СП "НОВАРКА", ДП "Проектний інститут УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ", ДПМінОборони України "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ", ТОВ "СТОКМАН КОНСТРАКШН", ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД", ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ "ЕДВАНС", ПАТ «КИЇВМІСЬКБУД», ТОВ «ФУНДАМЕНТ», ТОВ «ТРАНСМОСТ», ТОВ «ФОРТОН», ТОВ «Е.К. «СЕРВІС», ПАТ «Акціонерна Компанія» «КИЇВВОДОКАНАЛ» та інші.

  Контактна інформація:
  КНУБА, Повітрофлотський пр-т, 31, м. Київ, Україна, 03680
  тел.: (044) 241-55-03 факс: (044) 254-48-54
  тел./факс: (044) 275-85-71

Back to top
-->