Науково-дослідний інститут енергоефективних систем та технологій в архітектурі та будівництві

НДІ ЕСТАБ КНУБА – є структурним підрозділом Київського національного університету будівництва і архітектури, створено у відповідності до концепції розвитку університету на 2013-2020 рр. наказом ректора № 289 від 24.09.2016 року.

Керівний склад наукового підрозділу
Науковий керівник – д.т.н., проф. Плоский В. О.,директор –к.т.н., проф. Панько О.М..

Метою діяльності НДІ ЕСТАБ є наукові дослідження, супровід отриманих результатів і практичне впровадження інтегрованих ресурсо-енергозберігаючих, екобезпечних технологій в архітектурі, будівельній інженерії та суміжних галузях.

Результати науково-практичних досліджень впроваджуються в навчальний процес університету (стажування і підвищення кваліфікації викладачів, інженерів і науково-технічного персоналу, науково-дослідницька робота аспірантів і докторантів, навчання студентів), а теоретичні напрацювання підтверджуються під час виконання науково-дослідних робіт за держбюджетною та господарсько-договірною тематикою.

До складу НДІ ЕСТАБ входять
3 науково-дослідні лабораторії (Лабораторія з досліджень проблем енергоефективності в будівництві та архітектурі «Енергоцентр-КНУБА»; Науково-дослідна лабораторія енергоефективної, біонічної та екологічної архітектури; Науково-дослідна лабораторія інженерних систем життєзабезпечення) та 1 випробувальний центр (Випробувальний центр будівельних конструкцій) дослідницька робота, яких взаємоузгоджена, відповідно до своїх функцій, що в сукупності утворює ефективну організаційну систему для вирішення складних проблем в будівництві та архітектурі на державному рівні.

Для виконання науково-дослідних робіт (НДР) залучаються на договірних засадах висококваліфіковані наукові та науково-педагогічні співробітники КНУБА, ведеться спільна діяльність з підприємствами, установами та організаціями для виконання поставлених завдань, відповідно до чинного законодавства України.

Напрямки науково-дослідної діяльності:
 • Науково-дослідна лабораторія з досліджень проблем енергоефективності в будівництві та архітектурі «Енергоцентр-КНУБА»:
 • − Розробка комплексних та системних підходів для впровадженняінтегрованих енергоефективних технологій при проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд в різних природно-кліматичних та екологічних умовах України.
  − Вивчення і пошук вирішення інженерно-технічних проблем впровадження принципів енергозбереженнята екологічності в проектах будівельних об’єктів та містобудівних утворень.
  − Вивчення і вирішення проблем енергозбереження в архітектурно-будівельній фізиці методами геометричного та комп’ютерного моделювання.
  − Вдосконалення методик розрахунку освітлення, інсоляцію, сонцезахисту, геліоосвітленнябіосферосумісних об’єктівв Україні.
  − Розробка пропозицій з комплексного удосконалення систем національних нормативних документів в галузі енергоефективності в будівництві.
  − Організація щорічних міжнародних науково-практичних конференцій з експозиційними програмаминаправлених на енергозбереження в будівництві.
  - «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві «Енергоінтеграція».
  - Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС».
  – Видавництво фахового збірника статей «Енергоефективність в будівництві та архітектурі» та тез доповідей конференцій.
 • Науково-дослідна лабораторія енергоефективної, біонічної та екологічної архітектури:
 • – Формування наукових основ енергоресурсозбереження в архітектурно-будівельному комплексі.
  – Створення методологічних основ проектування, розрахунку та впровадження енергоактивнихбіосферосумісних об’єктів будівництва в умовах України.
  – Розробка рекомендацій з економічної та екологічної доцільності впровадження різних систем альтернативної енергетики в архітектурно-будівельних об’єктах для конкретних природно-кліматичних районів України.
  – Координація участі студентів та співробітників КНУБА у національних та міжнародних конференціях, форумах з енергоефективностіта енергозбереженні в будівництві.
 • Науково-дослідна лабораторія інженерних систем життєзабезпечення:
 • – Створення нових енергоефективних та екологічних конструкційних матеріалів та конструкцій з них для будівництва об’єктів.
  – Розробкакомплексних критеріїв оптимізаціїінженерних систем (підсистем) вентиляції, кондиціювання, опалення, гарячого водопостачання, електропостачання, освітлення, водопостачання, водовідведення, автоматизації забезпечення необхідних параметрів мікроклімату і технологічних процесів.
  – Розробка рекомендацій з економічної та екологічної доцільності впровадження різних систем альтернативної енергетики в архітектурно-будівельних об’єктах для конкретних природно-кліматичних районів України.
  – Вивчення і пошук вирішення інженерно-технічних аспектів проблем економіки, управління, менеджменту в енергоефективному будівництві.
 • Випробувальний центр будівельних конструкцій (ВЦБК).:
 • – Науково-дослідні, сертифікаційні та контрольні випробування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
  – Сертифікаційні випробування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
  – Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій.
  – Проектування та розробка робочої документації
  – Розробка робочої документації по підсиленню і реконструкції будівель і споруд.
  – Розробка архітектурно-будівельної частини проектів нового будівництва.
  – Питання збереження пам’яток в складних інженерно-геологічних і екологічних умовах, в умовах вібраційного навантаження, неконтрольованої сучасної забудови.
  – Роботи по підсиленню існуючих будівель та споруд, які зазнали пошкодження протягом експлуатаційного періоду або через перепланування, надбудову поверхів, розміщення нового технологічного обладнання тощо.

Науково-технічні послуги та науково-дослідні роботи, що можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій:

 • науково-технічний супровід та моніторинг будівельних об’єктів на всіх етапах зведення та експлуатації;
 • проектування нового будівництва;
 • розробка комплексних та системних підходів для впровадженняінтегрованих енергоефективних технологій при проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд в різних природно-кліматичних та екологічних умовах України;
 • розробка пропозицій з комплексного удосконалення систем національних нормативних документів в галузі енергоефективності в будівництві;
 • розробкакомплексних критеріїв оптимізаціїінженерних систем (підсистем) вентиляції, кондиціювання, опалення, гарячого водопостачання, електропостачання, освітлення, водопостачання, водовідведення, автоматизації забезпечення необхідних параметрів мікроклімату і технологічних процесів;
 • експериментальне визначення надійності, безпеки і довговічності матеріалів і конструкцій;
 • розроблення нових конструктивних форм будівельних конструкцій і будівельних виробів та їх практичне впровадження;
 • обстеження будівель і споруд;
 • паспортизація будівель і інженерних споруд;
 • розробка нормативної документації, державних стандартів, технічних умов тощо.

Науково-дослідні роботи, що виконуються:
На даний час на базі НДЛ «Енергоцентр-КНУБА» виконується прикладне дослідження на замовлення МОН України за рахунок видатків загального фонду державного бюджету за темою: «Розробка методології системного застосування енергоефективних заходів у історичносформованих навчально-житлових університетських комплексах (кампусах)» – номер державної реєстрації:0117U004846.

Науково-методична та освітня діяльність:

 • Координація наукової роботи факультетів, кафедр КНУБА з вивчення проблеменергоефективності, енергозбереження в будівництві, охорони довкілля.
 • Підготовка та перепідготовка наукових та науково-педагогічних співробітників КНУБА з питань впровадження інтегрованих енергоефективних технологій в архітектурі та будівництві.
 • Розробка доповнень та рекомендацій при проведенні учбового процесу студентів з урахуванням енергозбереження в будівництві.
 • Організація конференцій, виставок, ярмарок, симпозіумів, рекламарозробок КНУБА, направлених на енергозбереження в будівництві.
 • Координація участі студентів та співробітників КНУБА у національних та міжнародних конференціях, форумах з енергоефективностіта енергозбереженні в будівництві.

Основні партнери:

 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
 • Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження;
 • Польська академія наук (PAN);
 • Академія будівництва України;
 • Національна спілка архітекторів України;
 • Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій;
 • Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку»;
 • Всеукраїнська суспільна організація «Українська асоціація з прикладної геометрії»;
 • Асоціація «Теплокомуненерго»;
 • Асоціація енергоаудиторів України.

Контактна інформація:
03680,м.Київ, проспект Повітрофлотський, 31, к. 508 (головний корпус КНУБА)
тел. (044) 244-96-03
email: energy-knuba@ukr.net, ndi.estab@gmail.com

Back to top
-->