Transfer of innovative technologies

Рік заснування: 2017
Проблематика:
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23029-12869 Р від 27.12.2017 р.
ISSN: ISSN 2617-0264
DOI: 10.26884/tit1811
Атестовано Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу МОНУ
Затверджено Затверджено Вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури 30.03.2018 р., протокол № 11
Періодичність: 2 випуски на рік
Мова видання: українська, англійська
Засновник: Київський національний університет будівництва і архітектури
Головний редактор: М. К. Сукач, д.т.н., проф., КНУБА, Київ
Заступник редактора: М. І. Сенченко, д.т.н., проф., ДНУ Книжкова палата України ім. І. Федорова, Київ
Відповідальний за випуск:
Редакційна колегія: В. В. Гайдайчук, д.т.н., проф., КНУБА, Київ
В. І. Гуляєв, д.т.н., проф., Національний транспортний університет, Київ
В. М. Голубець, д.т.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, Львів
В. Т. Грінченко, академік НАНУ, д.т.н., проф., Інститут гідромеханіки НАН України, Київ
К. С. Заболотний, д.т.н., проф., ДВНЗ Національний гірничий університет, Дніпро
С. А. Клименко, д.т.н., проф., Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, Київ
В. Д. Кубенко, академік НАНУ, д.ф.-м.н., проф., Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
П. М. Куліков, д.е.н., проф., КНУБА, Київ
Л. М. Лобанов, академік НАНУ,д.т.н.,проф., Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Київ
В.В. Малишев, д.х.н., проф., ВМУРОЛ Україна
В. О. Плоский, д.т.н., проф., КНУБА, Київ
А. В. Рагуля, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф., Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ
Р.М. Рогатинський, д.т.н., проф., Тернопільський нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, Тернопіль
В. О. Романов, д.т.н., проф., Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Київ
В. І. Самойленко, д.ф.-м.н., проф., Київський нац. університет ім. Тараса Шевченка, Київ
В. М. Томашевський, д.ф.-м.н., проф., НТУ України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Київ
Міжнародна косультативна рада: W. Auzinger, PhD, Ass. Prof., Vienna University of Technology, Austria
V. Bogdanov, PhD, Snr. Res. Ass., Serenidad Consulting Pty, Sidney, Australia
G. Bryntse, PhD, Ass. Prof., European Renewable Energy Federation, Borlänge, Sweden
C. Drebenstedt, DTS, Prof., Technical University Bergakade-mie, Freiberg, Germany
V. Feldgun, PhD, Snr. Res. Ass., Israel Institute of Technology, Haifa Area, Israel
Z. Litwinczuk, DTS, Prof., University of Life Science in Lublin, Poland
V. Mashkov, DTS, Ass. Prof., University J.Evangelista Pur-kyne in Usti-nad-Labem, Czech Republic
U. Naeem, PhD, Snr. Lect., University of East London, England
Адреса редакції: КНУБА, 31, Повітрофлотський просп.,
лаб. корп., оф. 2313, Київ, Україна, 03037
+38 044 2454217, +38 095 6297417
www.tit.at.ua, tit.edit@ukr.net
Вказівки для авторів Завантажити (.doc)
Back to top
-->